Ons nieuwe onderkomen
De siepel
Techniek en constructie
Ontdekkend leren
Thema's
Project Onderwijs
De omgeving
Boekproject kleuters
De natuur in de klas
Creatief denken

OBS Burg. W.A. Storkschool

De Burg. W.A. Storkschool is de openbare school in Dwingeloo. Sinds 1954 is deze school gehuisvest onder de karakteristieke siepeltoren van Dwingeloo. Ongeveer 270 kinderen en uit Dwingeloo en omgeving geven, samen met een schoolteam van 24 personen, kleur aan onze school. Met ingang van het schooljaar 2016-2017 ruilen we deze locatie echter in voor een nieuwe plaats bij de unieke sportaccommodatie van Dwingeloo. In het splinternieuwe kindcentrum “De Twingel” wordt naast onderwijs ook voor- en naschoolse opvang geboden. De nieuwe locatie biedt ons een gebouw dat aan aan alle eisen van deze tijd voldoet en tevens een geweldige kans om de verbinding tussen School, Buurt en Sport nog verder te versterken. Ons lesaanbod kenmerkt zich door projectmatig te werken. Door vakken niet gescheiden maar geïntegreerd aan te bieden leren kinderen in samenhang, waardoor het geleerde meer betekenis krijgt.

Jaarkalender

Dit staat er de komende tijd te gebeuren:

zaterdag

03

september

Boeldag

vrijdag

30

september

Officiële opening De Twingel

Laatste nieuws

Naam brede school is bekend

Het nieuwe schoolgebouw heeft een naam gekregen. Uit de vele inzendingen is door een breedsamengestelde jury “De Twingel” als best passende naam gekozen.

visual_3

visual_1

visual_2

visual_4