Overblijven

Met uitzondering van de woensdag bestaat er op alle dagen de mogelijkheid tot overblijven. Dit onder toezicht van overblijfmoeders. De overblijfcommissie staat onder toezicht van de OR en valt ook onder de verantwoordelijkheid van de OR.

Klik hier om het huishoudelijk reglement van de tussenschoolse opvang in te zien. Het reglement ligt ook op school ter inzage.

Coördinator en eerste aanspreekpunt m.b.t. het overblijven is Ria Koerhuis (0521-592808)
Aan- en afmelden voor een bepaalde dag dient tijdig te gebeuren (bij voorkeur een dag van te voren) via 06-50540773. U kunt hier via whatsapp, sms of voicemail uw mededeling kwijt.

Om de administratielast terug te dringen werken we met abonnementen.
De tarieven zijn alsvolgt vastgesteld:

  • Een abonnement op jaarbasis voor 1 x per week overblijven kost € 50,- pp
  • Een abonnement op jaarbasis voor 2 x per week overblijven kost € 100,- pp
  • Een abonnement op jaarbasis voor 3 x per week overblijven kost € 150,- pp
  • Een abonnement op jaarbasis voor 4 x per week overblijven kost € 200,- pp
  • Incidenteel overblijven: € 2,- per keer

Aanmeldingsformulier overblijven 2016 – 2017

Wijzigen overblijven