siepel

Projectonderwijs: leren met samenhang

Door veelal met projecten en/of thematische te werken, wordt de lesstof in samenhang aangeboden. De scheiding tussen veel vakgebieden vervaagt hiermee, waardoor er raakvlakken ontstaan en inhoud met elkaar in verband wirdt gebracht.

voorbeeld: Het techniekproject Verkeer en Vervoer start met een hoofdstuk over de geschiedenis van de fiets. De info-les, (begrijoend lezen) gaat over de fiets en de weekwoorden (spelling) zijn allemaal woorden binnen het thema Verkeer en vervoer. De vakgebieden techniek, Begrijpend Lezen, geschiedenis en spelling zijn hiermee met elkaar in verband gebracht.

Vanaf groep 4 werken we met de projectmethode Alles-in-1. 15 uur per week staat de lesstof in het teken van het project. Naast de leervakken sluiten we ook met de creatieve lessen bij de projecten aan.  Bij de projecten proberen we waar mogelijk de schoolomgeving te benutten als dit een meerwaarde voor ons onderwijs oplevert. Dit kan door gastdocenten uit te nodigen of excursies te organiseren. Ook expertise van ouders kan hierbij benut worden.