De school
De siepel
Thema aankleding
Thema aankleding
Voorjaar
Creativiteit
Spelen
Techniek en constructie
Ontdekkend leren
Onderzoeken
Thema's
Project Onderwijs
De omgeving
De natuur in de klas
Creatief denken

OBS Burg. W.A. Storkschool

De Burgemeester W.A. Storkschool is de openbare school in Dwingeloo. Ongeveer 250 kinderen uit Dwingeloo en omgeving geven samen met een schoolteam van 24 personen, kleur aan onze school. Met ingang van het schooljaar 2016-2017 zijn we gehuisvest in het prachtige kindcentrum “De Twingel” naast de unieke sportaccommodatie van Dwingeloo. In kindcentrum “De Twingel” wordt naast onderwijs ook voor- en naschoolse opvang geboden. Deze locatie biedt ons een gebouw dat de verbinding tussen School, Buurt en Sport nog verder zal versterken.
We bieden een stevige basis in taal- en rekenonderwijs en ons aanbod voor de zaakvakken (aardrijkskunde, verkeer, geschiedenis, techniek en natuur) kenmerkt zich door projectmatig te werken. Door vakken niet gescheiden maar geïntegreerd aan te bieden, leren kinderen in samenhang, waardoor het geleerde meer betekenis krijgt.

 

bieb op school

Activiteiten

Dit staat er de komende tijd te gebeuren:

Vanwege de coronacrisis zijn veel activiteiten opgeschort. Vanuit het kabinetsbesluit is onze school met ingang van 8 juni weer volledig open, natuurlijk met naleving van de veiligheidsvoorschriften van het RIVM en de voorschriften uit het Protocol volledig openen basisonderwijs. Vanaf 8 juni wordt er geen noodopvang meer aangeboden voor ouders met vitale beroepen.

Let op: dinsdag 23 juni is het volgende moment waarop het oud papier wordt opgehaald. Natuurlijk houden we rekening met de huidige afstand-maatregelen.

!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?’http’:’https’;if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+”://platform.twitter.com/widgets.js”;fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,”script”,”twitter-wjs”);

Laatste nieuws

visual_3

visual_1

visual_2

visual_4