De school
De siepel
Thema aankleding
Thema aankleding
Voorjaar
Creativiteit
Spelen
Techniek en constructie
Ontdekkend leren
Onderzoeken
Thema's
Project Onderwijs
De omgeving
De natuur in de klas
Creatief denken

OBS Burg. W.A. Storkschool

De Burgemeester W.A. Storkschool is de openbare school in Dwingeloo. Ongeveer 220 kinderen uit Dwingeloo en omgeving geven samen met een schoolteam van 22 personen, kleur aan onze school.

Sinds schooljaar 2016-2017 zijn we gehuisvest in het prachtige kindcentrum “De Twingel” naast de unieke sportaccommodatie van Dwingeloo. In kindcentrum “De Twingel” wordt naast onderwijs ook voor- en naschoolse opvang geboden. Deze locatie biedt ons een gebouw dat de verbinding tussen School, Buurt en Sport verder versterkt.

We bieden op onze school een stevige basis in taal- en rekenonderwijs. Daarnaast kenmerkt ons aanbod voor de wereldoriëntatie vakken (aardrijkskunde, verkeer, cultuurgeschiedenis, natuur en techniek) en Engels zich door een projectmatige aanpak. Door vakken niet gescheiden maar geïntegreerd aan te bieden, leren kinderen in samenhang. Hierdoor krijgt het geleerde meer betekenis.

Met KiVa, een schoolbreed programma, worden de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen gestimuleerd. Zo verbeteren we samen de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school.

We zijn er trots op dat we samenwerken met de Bibliotheek op School. De kinderboeken van de bibliotheek van Dwingeloo staan toch maar mooi bij ons in de hal! Wij houden van (voor)lezen en dragen dat uit. We willen kinderen stimuleren om te lezen, op school én thuis. We krijgen daarvoor hulp van enthousiaste bieb-ouders en van de leesconsulent van Bieb op School en zo komt er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school.

 

bieb op school

We wensen jullie een fantastisch en een plezierig schooljaar! 

Het team van de Burgemeester W.A. Storkschool heet u van harte WELKOM!

 

Activiteiten

Volgende OUD PAPIER actie:
Dinsdag 28 mei 2024

Dinsdag 28 mei is het volgende moment waarop het oud papier wordt opgehaald in de kern en de buitengebieden van Dwingeloo.
Het papier graag uiterlijk 18.00 uur goed verpakt langs de weg zetten.

Volgende oud papieracties: 
Dinsdag 16 juli

 

 

Ieder kind is uniek!

Ieder kind mag laten zien wat hij kan en wie hij is.

Ieder kind kan zich sociaal, emotioneel, cognitief, motorisch, en creatief op een evenwichtige wijze tot een kritisch denker ontwikkelen.

Ieder kind heeft individuele talenten!

Leren is een sociaal proces: leren doe je van en met elkaar.

Ieder kind verdient een plezierige en veilige schooltijd.

 

 

Laatste nieuws

Schoolbreed voorlezen

Op onze school motiveren wij het voorlezen. In elk lokaal leest een leerkracht een boek voor. De leerlingen, jong en oud door elkaar, worden door verschillende leerkrachten voorgelezen. Leerlingen genieten!

Onlangs waren de Nationale Voorleesdagen. Dat is het grootste boekenfeest voor kinderen van 0 tot 6 jaar. Met lekker voorlezen begint een leven lang leesplezier. Voorlezen speelt een essentiële rol in de taalontwikkeling van kinderen, van baby’s tot oudere kinderen. Door voor te lezen, krijgen kinderen toegang tot een wereld vol kennis en rijke taal. Voorlezen vergroot het empathisch vermogen van kinderen, draagt bij aan de ontwikkeling van creativiteit en helpt kinderen een grotere woordenschat op te bouwen en beter te leren lezen.

—————————————————————————————————————-

SCHAATSPRET

Heerlijk nog even kunnen schaatsen op de ijsbaan in Dwingeloo.

 “Zou de goede Sint wel komen”……..

Vol verwachting stonden alle kinderen van de Twingel, samen met ouders, juffen en meesters te wachten op het plein. Zou de goede Sint wel komen? Nu het weer zo “winters ” is?

Vreemd was, dat er op het plein een tentje stond. Nieuwsgierig werden de kinderen en het was ook best spannend, want wie zou daar nu inzitten? Ineens ging het tentje open en kwam “Pietje Precies”, tanden poetsend naar buiten. Wat deed Piet nu in dat tentje? Hij was bang om te laat te komen op het feest van de Sint, daarom had hij in het tentje geslapen.

Waar bleef Sinterklaas? Zou de goede Sint wel komen? Tot er in de verte iets aan kwam rijden. Het was Sinterklaas. En hoe??? In een heuse cabrio kwam de Sint bij de Twingel aan. HOERA voor Sinterklaas! Na het WELKOM heten, gingen alle kinderen naar binnen, waar het feest verder gevierd kon worden met de Sint en zijn Pieten.

 

KiVa bij ons op school

KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen.

Ons motto luidt dan ook: samen maken wij er een fijne school van!’

KIVA lied  (melodie Yellow Submarine)

Ben je groot of ben je klein

samen spelen is zo fijn

Met z’n tweeën is niet raar

Het is leuker met elkaar

Kiva schept samen een band

en er staat geen kind aan de kant

Want alleen is toch maar kaal

Daarom spelen we allemaal…….

Nooit meer pesten

dat is nu ons doel

wat een fijn gevoel

je weet wat ik bedoel

K     I    V    A !!    (per letter zeggen)

staat voor ons symbool

op onze KiVa-school…………!!!!

 

Opening Kinderboekenweek

Alle kinderen van school, ‘jong en oud’, verzamelden zich in het speellokaal, zodat de leerkrachten de opening van de Kinderboekenweek konden verzorgen.

Dit jaar is het thema van de Kinderboekenweek: ‘Bij mij thuis’. Thuis betekent voor iedereen iets anders en thuis bestaat in veel verschillende vormen. Hoe kan dat beter dan met boeken? Want ook in boeken komen allerlei thuissituaties aan bod en daardoor stimuleren deze verhalen om het gesprek aan te gaan.

Het (voor)lezen is erg belangrijk voor het stimuleren van de taalontwikkeling. Kinderen leren nieuwe woorden en hoe ze goede zinnen maken. Daarnaast stimuleert het de fantasie, leert een kind zich beter concentreren en kan het leren om gevoelens te herkennen en te verwerken.