De school
De siepel
Thema aankleding
Thema aankleding
Voorjaar
Creativiteit
Spelen
Techniek en constructie
Ontdekkend leren
Onderzoeken
Thema's
Project Onderwijs
De omgeving
De natuur in de klas
Creatief denken

OBS Burg. W.A. Storkschool

De Burgemeester W.A. Storkschool is de openbare school in Dwingeloo. Ongeveer 220 kinderen uit Dwingeloo en omgeving geven samen met een schoolteam van 22 personen, kleur aan onze school.

Sinds schooljaar 2016-2017 zijn we gehuisvest in het prachtige kindcentrum “De Twingel” naast de unieke sportaccommodatie van Dwingeloo. In kindcentrum “De Twingel” wordt naast onderwijs ook voor- en naschoolse opvang geboden. Deze locatie biedt ons een gebouw dat de verbinding tussen School, Buurt en Sport verder versterkt.

We bieden op onze school een stevige basis in taal- en rekenonderwijs. Daarnaast kenmerkt ons aanbod voor de wereldoriëntatie vakken (aardrijkskunde, verkeer, cultuurgeschiedenis, natuur en techniek) en Engels zich door een projectmatige aanpak. Door vakken niet gescheiden maar geïntegreerd aan te bieden, leren kinderen in samenhang. Hierdoor krijgt het geleerde meer betekenis.

Met KiVa, een schoolbreed programma, worden de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen gestimuleerd. Zo verbeteren we samen de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school.

We zijn er trots op dat we samenwerken met de Bibliotheek op School. De kinderboeken van de bibliotheek van Dwingeloo staan toch maar mooi bij ons in de hal! Wij houden van (voor)lezen en dragen dat uit. We willen kinderen stimuleren om te lezen, op school én thuis. We krijgen daarvoor hulp van enthousiaste bieb-ouders en van de leesconsulent van Bieb op School en zo komt er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school.

 

bieb op school

We wensen jullie een fantastisch en een plezierig schooljaar! 

Het team van de Burgemeester W.A. Storkschool heet u van harte WELKOM!

 

Activiteiten

Volgende OUD PAPIER actie:
Dinsdag 16 juli 

Dinsdag 16 juli is het volgende moment waarop het oud papier wordt opgehaald in de kern en de buitengebieden van Dwingeloo.
Het papier graag uiterlijk 18.00 uur goed verpakt langs de weg zetten.

 

 

Ieder kind is uniek!

Ieder kind mag laten zien wat hij kan en wie hij is.

Ieder kind kan zich sociaal, emotioneel, cognitief, motorisch, en creatief op een evenwichtige wijze tot een kritisch denker ontwikkelen.

Ieder kind heeft individuele talenten!

Leren is een sociaal proces: leren doe je van en met elkaar.

Ieder kind verdient een plezierige en veilige schooltijd.

 

 

Laatste nieuws

NME project amfibieën

De afgelopen periode hebben alle groepen gewerkt over amfibieën (kikkers, padden en salamanders). Via leuke en leerzame materialen van de ontdekpaden leerden de kinderen onder andere waarom amfibieën in het voorjaar naar het water trekken, wat ze eten, waar ze ’s winters zitten en welke gevaren er voor hen op de loer liggen. Naast het ontdekpad waren er ook andere activiteiten waar één of meerdere klassen aan mee heeft gedaan. Zo hebben de groepen 1 t/m 4 meegedaan aan een digitale gastles over Kikker en Pad. Met behulp van een prentenboek leerden ze tijdens deze les een aantal uiterlijke kenmerken en verschillen tussen kikkers en padden.

Koningsspelen

Vrijdag 26 april waren de Koningsspelen. De dag bestond uit sportieve activiteiten. De kleuters zijn onder begeleiding van ouders oud-Hollandse spelletjes gaan spelen. In samenwerking met de sportverenigingen werden voor de groepen 3 t/m 8 clinics verzorgd.

Schoolbreed voorlezen

Op onze school motiveren wij het voorlezen. In elk lokaal leest een leerkracht een boek voor. De leerlingen, jong en oud door elkaar, worden door verschillende leerkrachten voorgelezen. Leerlingen genieten!

Onlangs waren de Nationale Voorleesdagen. Dat is het grootste boekenfeest voor kinderen van 0 tot 6 jaar. Met lekker voorlezen begint een leven lang leesplezier. Voorlezen speelt een essentiële rol in de taalontwikkeling van kinderen, van baby’s tot oudere kinderen. Door voor te lezen, krijgen kinderen toegang tot een wereld vol kennis en rijke taal. Voorlezen vergroot het empathisch vermogen van kinderen, draagt bij aan de ontwikkeling van creativiteit en helpt kinderen een grotere woordenschat op te bouwen en beter te leren lezen.

—————————————————————————————————————-

 

KiVa bij ons op school

KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen.

Ons motto luidt dan ook: samen maken wij er een fijne school van!’

KIVA lied  (melodie Yellow Submarine)

Ben je groot of ben je klein

samen spelen is zo fijn

Met z’n tweeën is niet raar

Het is leuker met elkaar

Kiva schept samen een band

en er staat geen kind aan de kant

Want alleen is toch maar kaal

Daarom spelen we allemaal…….

Nooit meer pesten

dat is nu ons doel

wat een fijn gevoel

je weet wat ik bedoel

K     I    V    A !!    (per letter zeggen)

staat voor ons symbool

op onze KiVa-school…………!!!!