De school
De siepel
Thema aankleding
Thema aankleding
Voorjaar
Creativiteit
Spelen
Techniek en constructie
Ontdekkend leren
Onderzoeken
Thema's
Project Onderwijs
De omgeving
De natuur in de klas
Creatief denken

OBS Burg. W.A. Storkschool

De Burgemeester W.A. Storkschool is de openbare school in Dwingeloo. Ongeveer 230 kinderen uit Dwingeloo en omgeving geven samen met een schoolteam van 24 personen, kleur aan onze school.

Sinds schooljaar 2016-2017 zijn we gehuisvest in het prachtige kindcentrum “De Twingel” naast de unieke sportaccommodatie van Dwingeloo. In kindcentrum “De Twingel” wordt naast onderwijs ook voor- en naschoolse opvang geboden. Deze locatie biedt ons een gebouw dat de verbinding tussen School, Buurt en Sport verder versterkt.

We bieden op onze school een stevige basis in taal- en rekenonderwijs. Daarnaast kenmerkt ons aanbod voor de wereldoriëntatie vakken (aardrijkskunde, verkeer, cultuurgeschiedenis, natuur en techniek) en Engels zich door een projectmatige aanpak. Door vakken niet gescheiden maar geïntegreerd aan te bieden, leren kinderen in samenhang. Hierdoor krijgt het geleerde meer betekenis.

Met KiVa, een schoolbreed programma, worden de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen gestimuleerd. Zo verbeteren we samen de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school.

We zijn er trots op dat we samenwerken met de Bibliotheek op School. De kinderboeken van de bibliotheek van Dwingeloo staan toch maar mooi bij ons in de hal! Wij houden van (voor)lezen en dragen dat uit. We willen kinderen stimuleren om te lezen, op school én thuis. We krijgen daarvoor hulp van enthousiaste bieb-ouders en van de leesconsulent van Bieb op School en zo komt er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school.

 

bieb op school

Activiteiten

Dit staat er de komende tijd te gebeuren:

OUD PAPIER
Let op: Dinsdag 6 juli 2021 is het volgende moment waarop het oud papier wordt opgehaald in de kern en de buitengebieden van Dwingeloo. Natuurlijk houden we rekening met de huidige afstand-maatregelen.
Het papier graag uiterlijk 18.00 uur goed verpakt langs de weg zetten.

KiVa op de Storkschool

Thema 3 van KiVa staat in het teken van communicatie, zowel verbaal als non-verbaal. Om betekenis te kunnen geven aan iemands woorden is het, naast luisteren, belangrijk dat je goed kijkt naar iemand, naar zijn of haar houding en gezichtsuitdrukking. Zo kun je bijvoorbeeld zien hoe hij of zij zich voelt. Onze kinderen oefenen komende periode met het uitbeelden en herkennen van emoties. Daarnaast leren ze jij-taal om te zetten in ik-taal en dit toe te passen in verschillende situaties.

Laatste nieuwsBuitenleslokaal aan de Vlakendijk