De school
De siepel
Thema aankleding
Thema aankleding
Voorjaar
Creativiteit
Spelen
Techniek en constructie
Ontdekkend leren
Onderzoeken
Thema's
Project Onderwijs
De omgeving
De natuur in de klas
Creatief denken

OBS Burg. W.A. Storkschool

De Burgemeester W.A. Storkschool is de openbare school in Dwingeloo. Ongeveer 230 kinderen uit Dwingeloo en omgeving geven samen met een schoolteam van 24 personen, kleur aan onze school. Sinds schooljaar 2016-2017 zijn we gehuisvest in het prachtige kindcentrum “De Twingel” naast de unieke sportaccommodatie van Dwingeloo. In kindcentrum “De Twingel” wordt naast onderwijs ook voor- en naschoolse opvang geboden. Deze locatie biedt ons een gebouw dat de verbinding tussen School, Buurt en Sport verder versterkt.

We bieden een stevige basis in taal- en rekenonderwijs. Daarnaast kenmerkt ons aanbod voor de zaakvakken (aardrijkskunde, verkeer, geschiedenis, natuur en techniek) en Engels zich door een projectmatige aanpak. Door vakken niet gescheiden maar geïntegreerd aan te bieden, leren kinderen in samenhang. Hierdoor krijgt het geleerde meer betekenis. Met KiVa, een schoolbreed programma, worden de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen gestimuleerd. Zo verbeteren we samen de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school.

 

bieb op school

Activiteiten

Dit staat er de komende tijd te gebeuren:

Let op: dinsdag 20 oktober is het volgende moment waarop het oud papier wordt opgehaald. Natuurlijk houden we rekening met de huidige afstand-maatregelen.
In de kern en de buitengebieden van Dwingeloo. Het papier graag uiterlijk 18.00 uur goed verpakt langs de weg zetten.

!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?’http’:’https’;if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+”://platform.twitter.com/widgets.js”;fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,”script”,”twitter-wjs”);

Laatste nieuws

visual_3

visual_1

visual_2

visual_4