De school
De siepel
Thema aankleding
Thema aankleding
Voorjaar
Creativiteit
Spelen
Techniek en constructie
Ontdekkend leren
Onderzoeken
Thema's
Project Onderwijs
De omgeving
De natuur in de klas
Creatief denken

OBS Burg. W.A. Storkschool

De Burgemeester W.A. Storkschool is de openbare school in Dwingeloo. Ongeveer 230 kinderen uit Dwingeloo en omgeving geven samen met een schoolteam van 24 personen, kleur aan onze school.

Sinds schooljaar 2016-2017 zijn we gehuisvest in het prachtige kindcentrum “De Twingel” naast de unieke sportaccommodatie van Dwingeloo. In kindcentrum “De Twingel” wordt naast onderwijs ook voor- en naschoolse opvang geboden. Deze locatie biedt ons een gebouw dat de verbinding tussen School, Buurt en Sport verder versterkt.

We bieden op onze school een stevige basis in taal- en rekenonderwijs. Daarnaast kenmerkt ons aanbod voor de wereldoriëntatie vakken (aardrijkskunde, verkeer, cultuurgeschiedenis, natuur en techniek) en Engels zich door een projectmatige aanpak. Door vakken niet gescheiden maar geïntegreerd aan te bieden, leren kinderen in samenhang. Hierdoor krijgt het geleerde meer betekenis.

Met KiVa, een schoolbreed programma, worden de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen gestimuleerd. Zo verbeteren we samen de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school.

We zijn er trots op dat we samenwerken met de Bibliotheek op School. De kinderboeken van de bibliotheek van Dwingeloo staan toch maar mooi bij ons in de hal! Wij houden van (voor)lezen en dragen dat uit. We willen kinderen stimuleren om te lezen, op school én thuis. We krijgen daarvoor hulp van enthousiaste bieb-ouders en van de leesconsulent van Bieb op School en zo komt er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school.

 

bieb op school

Activiteiten

Dit staat er de komende tijd te gebeuren:

OUD PAPIER
Let op: Dinsdag 15 februari is het volgende moment waarop het oud papier wordt opgehaald in de kern en de buitengebieden van Dwingeloo. Natuurlijk houden we rekening met de huidige afstand-maatregelen.
Het papier graag uiterlijk 18.00 uur goed verpakt langs de weg zetten.


Gelukkig kregen we goed nieuws! Wij, als team, zijn daar ontzettend blij mee. En ook aan de gezichten van de kinderen te zien, wat fijn om weer samen te kunnen zijn.

CORONA maatregelen
Op school zijn we nog wel genoodzaakt om ons te houden aan de Coronamaatregelen.

Coronaregels

Laatste nieuwsBuitenleslokaal aan de Vlakendijk