De school
De siepel
Thema aankleding
Thema aankleding
Voorjaar
Creativiteit
Spelen
Techniek en constructie
Ontdekkend leren
Onderzoeken
Thema's
Project Onderwijs
De omgeving
De natuur in de klas
Creatief denken

OBS Burg. W.A. Storkschool

De Burg. W.A. Storkschool is de openbare school in Dwingeloo. Ongeveer 270 kinderen uit Dwingeloo en omgeving geven, samen met een schoolteam van 24 personen, kleur aan onze school. Met ingang van het schooljaar 2016-2017 zijn we gehuisvest bij de unieke sportaccommodatie van Dwingeloo. In het splinternieuwe kindcentrum “De Twingel” wordt naast onderwijs ook voor- en naschoolse opvang geboden. De nieuwe locatie biedt ons een gebouw dat aan aan alle eisen van deze tijd voldoet en tevens een geweldige kans om de verbinding tussen School, Buurt en Sport nog verder te versterken. Ons lesaanbod kenmerkt zich door projectmatig te werken. Door vakken niet gescheiden maar geïntegreerd aan te bieden leren kinderen in samenhang, waardoor het geleerde meer betekenis krijgt.

 

bieb op school

Activiteiten

Dit staat er de komende tijd te gebeuren:

maandag

29

mei

Bijenproject
maandag 29 mei 2017
t/m vrijdag 02 juni 2017

maandag

12

juni

Schoolreis groepen 5 en 6

dinsdag

13

juni

Theaterpret groepen 3 en 6

Laatste nieuws

De leerlingen in de groepen 7 en 8 hebben deelgenomen aan de Drentse Kinderboekenjury en kozen hun meest favoriete boek.

Ateliers groep 3 en 4 een succes

De afgelopen weken hebben de kinderen in de groepen 3 en 4 kunnen kiezen uit verschillende ateliers. De kinderen hebben genoten. Maar wij ook!!!

jUDIorkest van start

Na introductie en kennismaking in de klassen kunnen kinderen zich nu opgeven voor het jUDIorkest en ervaren hoe het is om samen muziek te maken.

visual_3

visual_1

visual_2

visual_4