De school
De siepel
Thema aankleding
Thema aankleding
Voorjaar
Creativiteit
Spelen
Techniek en constructie
Ontdekkend leren
Onderzoeken
Thema's
Project Onderwijs
De omgeving
De natuur in de klas
Creatief denken

OBS Burg. W.A. Storkschool

De Burgemeester W.A. Storkschool is de openbare school in Dwingeloo. Ongeveer 220 kinderen uit Dwingeloo en omgeving geven samen met een schoolteam van 22 personen, kleur aan onze school.

Sinds schooljaar 2016-2017 zijn we gehuisvest in het prachtige kindcentrum “De Twingel” naast de unieke sportaccommodatie van Dwingeloo. In kindcentrum “De Twingel” wordt naast onderwijs ook voor- en naschoolse opvang geboden. Deze locatie biedt ons een gebouw dat de verbinding tussen School, Buurt en Sport verder versterkt.

We bieden op onze school een stevige basis in taal- en rekenonderwijs. Daarnaast kenmerkt ons aanbod voor de wereldoriëntatie vakken (aardrijkskunde, verkeer, cultuurgeschiedenis, natuur en techniek) en Engels zich door een projectmatige aanpak. Door vakken niet gescheiden maar geïntegreerd aan te bieden, leren kinderen in samenhang. Hierdoor krijgt het geleerde meer betekenis.

Met KiVa, een schoolbreed programma, worden de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen gestimuleerd. Zo verbeteren we samen de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school.

We zijn er trots op dat we samenwerken met de Bibliotheek op School. De kinderboeken van de bibliotheek van Dwingeloo staan toch maar mooi bij ons in de hal! Wij houden van (voor)lezen en dragen dat uit. We willen kinderen stimuleren om te lezen, op school én thuis. We krijgen daarvoor hulp van enthousiaste bieb-ouders en van de leesconsulent van Bieb op School en zo komt er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school.

 

bieb op school

Het team van de Burgemeester W.A. Storkschool heet u van harte WELKOM!

 

Activiteiten

Volgende OUD PAPIER aktie: dinsdag 4 oktober

Let op: DINSDAG 4 oktober is het volgende moment waarop het oud papier wordt opgehaald in de kern en de buitengebieden van Dwingeloo.
Het papier graag uiterlijk 18.00 uur goed verpakt langs de weg zetten.

Volgende data zijn:

Dinsdag 8 november

Dinsdag 13 december

______________________________________________________________________________________________

Koningsspelen
Het was een hele sportieve en zonnige dag. We zijn met de gehele school op het schoolplein begonnen met het lied en een dansje van de Fit top10, onder leiding van kinderen uit groep 8.
______________________________________________________________________________________________
Kranslegging
We hebben met de leerlingen van groep 8 de krans mogen leggen bij het monument op het Holtien.
Het monument ’t Holtien is in beheer van leerlingen van de school.


_________________________________________________________________________

Aktie voor Oekraïne

De boekenmarkt was een groot succes! Er zijn veel boeken verkocht. De opbrengst is 227,60 euro en delen we met het hele gebouw, de Twingel en zal naar Giro 555 gaan.

Laatste nieuwsBuitenleslokaal aan de Vlakendijk