De school
De siepel
Thema aankleding
Thema aankleding
Voorjaar
Creativiteit
Spelen
Techniek en constructie
Ontdekkend leren
Onderzoeken
Thema's
Project Onderwijs
De omgeving
De natuur in de klas
Creatief denken

OBS Burg. W.A. Storkschool

De Burg. W.A. Storkschool is de openbare school in Dwingeloo. Ongeveer 270 kinderen uit Dwingeloo en omgeving geven, samen met een schoolteam van 24 personen, kleur aan onze school. Met ingang van het schooljaar 2016-2017 zijn we gehuisvest bij de unieke sportaccommodatie van Dwingeloo. In het splinternieuwe kindcentrum “De Twingel” wordt naast onderwijs ook voor- en naschoolse opvang geboden. De nieuwe locatie biedt ons een gebouw dat aan aan alle eisen van deze tijd voldoet en tevens een geweldige kans om de verbinding tussen School, Buurt en Sport nog verder te versterken. Ons lesaanbod kenmerkt zich door projectmatig te werken. Door vakken niet gescheiden maar geïntegreerd aan te bieden leren kinderen in samenhang, waardoor het geleerde meer betekenis krijgt.

 

bieb op school

Activiteiten

Dit staat er de komende tijd te gebeuren:

donderdag

22

februari

Voorstelling groepen 1 en 2 Klein Zwanenmeer

dinsdag

20

februari

Contactdagen 20/21/22 februari 2018
dinsdag 20 februari 2018
t/m donderdag 22 februari 2018

woensdag

07

maart

Scholenproject groepen 1 en 2: Workshop "oude media"

Laatste nieuws

Storkschool stimuleert deelname aan MCD-run

De MCD-run is een jaarlijks terugkerende loop in Dwingeloo. Kinderen en volwassenen uit Dwingeloo en omgeving nemen deel aan deze door het Medisch Centrum georganiseerde loop. Meedoen is daarbij belangrijker dan winnen. Het doel is: Dwingeloo nog meer in beweging brengen. De opbrengst komt telkens ten goede aan een project in Dwingeloo welke het bewegen van inwoners nog meer stimuleert.

visual_3

visual_1

visual_2

visual_4