Op onze school voeren we een actief beleid t.a.v. pestgedrag. We vinden het belangrijk dat ieder kind zich veilig voelt op school en dat kinderen, ouders en leerkrachten respectvol met elkaar omgaan. Hiertoe hebben we een veiligheidsprotocol ontwikkeld.

Veiligheidsprotocol KiVa

Op de Burg. W.A. Storkschool hebben we een protocol om de overlast van luizen te kunnen beperken.

Protocol Luizencontrole

Hoofdluis aanpak thuis

Intern ondersteuningsplan Storkschool

Schoolkamp protocol Storkschool