Intern ondersteuningsplan Storkschool

Protocollen

 

Pestprotocol

 

Bij ons op school voeren we een actief beleid t.a.v. pestgedrag. We vinden het belangrijk dat ieder kind zich veilig voelt op school en dat kinderen, ouders en leerkrachten respectvol met elkaar omgaan. Hiertoe hebben we een pestprotocol ontwikkeld.

Klik hier om het pestprotocol te openen.

Luizenprotocol

 

Op de Burg. W.A. Storkschool hebben we een vast protocol om de overlast van luizen te kunnen beperken.

Klik hier voor het luizenprotocol

Klik hier voor adviezen voor de aanpak thuis


Intern
Ondersteuningsdocument
Burg. W.A. Storkschool

Intern ondersteuningsplan Storkschool