Intern ondersteuningsplan Storkschool

Protocollen

 

Pestprotocol

 

Bij ons op school voeren we een actief beleid t.a.v. pestgedrag. We vinden het belangrijk dat ieder kind zich veilig voelt op school en dat kinderen, ouders en leerkrachten respectvol met elkaar omgaan. Hiertoe hebben we een pestprotocol ontwikkeld.

Klik hier om het pestprotocol te openen.

Luizenprotocol

 
Op de Burg. W.A. Storkschool hebben we een vast protocol om de overlast van luizen te kunnen beperken.

Klik Protocol Luizencontrole

Klik Hoofdluis aanpak thuis


Intern
Ondersteuningsdocument
Burg. W.A. Storkschool

Intern ondersteuningsplan Storkschool