Leerplicht

Vanaf de eerste schooldag van de maand na zijn vijfde verjaardag is uw kind leerplichtig. De leerplicht duurt 12 jaar. In deze 12 jaar dient het kind op 5 dagen per week onderwijs te volgen. Vijfjarige kinderen mogen per week maximaal 5 uren lestijd per week verzuimen. Dit echter alleen om overbelasting van het kind te voorkomen. Kinderen worden toegelaten vanaf hun vierde verjaardag.
Om u te helpen bij het kiezen van een bij u en uw kind passende basisschool kunt u de schoolgids van de school aanvragen. Ook krijgt u, in de loop van het derde levensjaar van uw kind, een informatiebrochure toegestuurd door het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, waarin u wegwijs wordt gemaakt in het basisonderwijs. Nadat u uw keuze voor een school heeft bepaald moet u uw kind aanmelden bij de school. Klik hier om naar de aanmeldprocedure te gaan.

Voorkoming en bestrijding lesuitval

Het schoolbestuur streeft naar een actuele lijst van vervangers. Onze school streeft naar vaste invalleerkrachten. Wanneer geen vervanging wordt gevonden wordt getracht de organisatie intern te regelen. Groepen kunnen dan opgesplitst worden.
Naast het belang van de leerlingen is het tevens een taak van de directie het welzijn van de leerkrachten te bewaken. Hier kan een preventieve werking vanuit gaan ter voorkoming van lesuitval.

Voorkoming en bestrijding schoolverzuim

De leerlingen nemen in principe deel aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten. Het bevoegd gezag kan echter op verzoek van ouders een leerling vrijstelling verlenen van het deelnemen aan bepaalde onderwijsactiviteiten. Een vrijstelling kan slechts worden verleend op door het bevoegd gezag vastgestelde gronden. Een verzoek hiertoe kunt u indienen bij de directie van de school.