Leden MR

De medezeggenschapsraad bestaat uit een afvaardiging van ouders en personeelsleden.

De oudergeleding: Tineke Wijnands, Brenda Kah, Jet de Vries en Anja Vierhoven (tevens lid GMR)

De personeelsgeleding: Gea Boers (secretaris), Matthieu Boonstra (voorzitter), en Gretha Tehubijuluw-Oenema

Het correspondentieadres van de MR: mr.storkschool@talentwesterveld.nl