Leden MR

Als gevolg van de fusie per 1 augustus tussen obs De Eemster en de Burg. W.A. Storkschool is er een geheel nieuwe medezeggenschapsraad gekozen.

De oudergeleding bestaat uit: Peter Hiemstra, Michiel Masselink, Kristian Smits (VZ) en Anja Vierhoven (tevens lid GMR)

De personeelsgeleding bestaat uit: Gea Boers, Matthieu Boonstra, Wim Russchen (tevens lid GMR) en Sonja Vredeveld (secr.)

Het correspondentieadres van de MR: mr.storkschool@talentwesterveld.nl