Leden MR

Als gevolg van de fusie per 1 augustus tussen obs De Eemster en de Burg. W.A. Storkschool is er een geheel nieuwe medezeggenschapsraad gekozen.

De oudergeleding bestaat uit: Anja van Veen, Kristian Smits (VZ), Anja Vierhoven en Michiel Masselink.

De personeelsgeleding bestaat uit: Wim Russchen, Sonja Vredeveld (secr.), Gea Boers, en Matthieu Boonstra.

Het correspondentieadres van de MR: mr.storkschool@talentwesterveld.nl