Leden MR

De medezeggenschapsraad bestaat uit een afvaardiging van ouders en personeelsleden.

De oudergeleding: Tineke Wijnands, Jet de Vries en Brenda Kah (secretaris en tevens lid GMR)

De personeelsgeleding: Gea Boers (voorzitter), Gretha Tehubijuluw-Oenema en Gonni Baas (het personeelslidmaatschap GMR is uitbesteed aan Arja van Wijngaarden)

Het correspondentieadres van de MR: mr.storkschool@talentwesterveld.nl