Aanmelden

Om vroegtijdig met onze organisatie in te kunnen spelen op het aantal te verwachten leerlingen, is het aan te bevelen uw kind ongeveer 6 maanden voor zijn vierde verjaardag aan te melden en zelf contact opnemen met school. U kunt dan vragen naar Valentine de Ruyter (directeur).
OBS Burg. W.A. Storkschool
Heuvelenweg 22a
7991 CL Dwingeloo
Telefoon: 0521-591347
E-mail: storkschool@talentwesterveld.nl

Nadat u zich bij ons heeft aangemeld, ontvangt het kind rond zijn verjaardag een kaartje van school. Middels dit kaartje wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. De ouders en het kind komen dan na schooltijd op school en maken kennis met de leerkracht en verkennen de school. Tijdens dit gesprek wordt afgesproken op welke dag het kind werkelijk de school gaat bezoeken. Tevens ontvangt u het inschrijfformulier, met het verzoek dit zo spoedig mogelijk in te leveren bij de leerkracht. Mochten er zich in de loop van de tijd veranderingen voordoen in de adresgegevens of de telefoonnummers, meldt u dat dan op school.

Mocht hiertoe een dringende reden zijn, dan kan het kind voor zijn vierde verjaardag al vijf dagdelen de school bezoeken ter gewenning.

Intakeprocedure

Wanneer u uw oudste kind op onze school aanmeldt, wordt er een afspraak met u gemaakt voor een kennismakingsgesprek met de directie, waarin het beleid van de school nader wordt toegelichten u ruim de gelegenheid geboden wordt uw vragen te stellen. Enkele vaste gespreksonderwerpen komen aan bod:

  • Kennismaking
  • Beleid en visie van de school
  • Communicatie met ouders
  • Leerlingzorg
  • Ouderparticipatie
  • Rondleiding

Ongeveer twee weken voor de 4e verjaardag van uw kind krijgt u de benodigde inschrijfformulieren toegestuurd en een uitnodigingskaartje van de leerkracht van uw kind om nader kennis te komen maken met de leerkracht. Tijdens dit gesprek wordt o.a. de dagelijkse klassenpraktijk toegelicht. Ook wordt dan afgestemd wat daadwerkelijk de eerste schooldag van uw kind zal worden.