Aanmelden

Om vroegtijdig met onze organisatie in te kunnen spelen op het aantal te verwachten leerlingen, is het aan te bevelen uw kind ongeveer 6 maanden voor zijn vierde verjaardag aan te melden en zelf contact opnemen met school. U kunt dan vragen naar Valentine de Ruyter (directeur).
OBS Burg. W.A. Storkschool
Heuvelenweg 22a
7991 CL Dwingeloo
Telefoon: 0521-591347
E-mail: v.deruyter@talentwesterveld.nl

Intakeprocedure

Nadat u zich bij ons heeft aangemeld, wordt u uitgnodigd voor een koffieochtend op vrijdagmorgen. Deze koffieochtenden worden periodiek georganiseerd. De datum wordt steeds gepubliceerd in onze nieuwsbrief. Tijdens de koffieochtend hoort u het algemene verhaal van de school, het beleid wordt toegelicht en u krijgt ruim de gelegenheid vragen te stellen. Verder ontvangt u een kennismakingspakket waarin ook het inschrijfformulier zit. Met name als u uw oudste kind op onze school aanmeldt, is het handig om bij zo’n koffieochtend aan te sluiten. Enkele vaste gespreksonderwerpen die aan bod komen:

  • Kennismaking
  • Beleid en visie van de school
  • Communicatie met ouders
  • Leerlingzorg
  • Ouderparticipatie
  • Rondleiding

Daarna ontvangt het kind rond zijn verjaardag een kaartje van school. Middels dit kaartje wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de leerkracht. De ouders en het kind komen dan na schooltijd op school en maken kennis met de leerkracht en verkennen de school. Tijdens dit gesprek wordt afgesproken vanaf welke dag het kind werkelijk de school gaat bezoeken en bespreekt u met de leerkracht eventuele bijzonderheden. U geeft dan ook het ingevulde inschrijfformulier aan de leerkracht. Mochten er zich in de loop van de tijd veranderingen voordoen in de adresgegevens of de telefoonnummers, meldt u dat dan op school bij de leerkracht en bij de administratief medewerker.

Ongeveer een week voor de 4e verjaardag van uw kind krijgt u de benodigde inschrijfformulieren toegestuurd en een uitnodigingskaartje van de leerkracht van uw kind om nader kennis te komen maken met de leerkracht. Tijdens dit gesprek wordt o.a. de dagelijkse klassenpraktijk toegelicht. Ook wordt dan afgestemd wat daadwerkelijk de eerste schooldag van uw kind zal worden.