Aanmelden

Om vroegtijdig met onze organisatie in te kunnen spelen op het aantal te verwachten leerlingen, is het aan te bevelen uw kind ongeveer 6 maanden voor zijn vierde verjaardag aan te melden. Hiervoor vragen we u zelf contact op te nemen met onze school. U kunt dan vragen naar Wout Eshuis (directeur a.i.).

OBS Burg. W.A. Storkschool
Heuvelenweg 22a
7991 CL Dwingeloo
Telefoon: 0521-591347
E-mail: w.eshuis@talentwesterveld.nl

Intakeprocedure

Nadat u zich bij ons heeft aangemeld, wordt u uitgenodigd voor een gesprek op school, het beleid wordt toegelicht en u krijgt ruim de gelegenheid vragen te stellen. Verder ontvangt u een kennismakingspakket waarin ook het inschrijfformulier zit. Enkele vaste gespreksonderwerpen die aan bod komen:

  • Kennismaking
  • Beleid en visie van de school
  • Communicatie met ouders
  • Leerlingzorg
  • Ouderparticipatie
  • Rondleiding

Na de inschrijving komen de ouders en het kind na schooltijd op school en maken kennis met de leerkracht en verkennen de school. Tijdens dit gesprek wordt afgesproken vanaf welke dag het kind werkelijk de school gaat bezoeken en bespreekt u met de leerkracht eventuele bijzonderheden. Mochten er zich in de loop van de tijd veranderingen voordoen in de adresgegevens of de telefoonnummers, meldt u dat dan op school bij de leerkracht en bij de administratief medewerker.