Agenda MR

Overzicht vergaderdata MR:

Agenda MR 2024
29 mei MR vergadering
26 juni MR vergadering
Data GMR aanpassen
5 juni GMR vergadering
4 juli GMR vergadering

De vergaderingen worden in school gehouden en beginnen om 19.30 uur