Vakantierooster

Ter voorkoming van schoolverzuim wijzen wij alle ouders nadrukkelijk op het vakantierooster. Wij verzoeken alle ouders dringend zich aan dit rooster te houden voor wat betreft het plannen van hun vakanties.

De vakantieregeling wordt vastgesteld door het Bestuur van de Stichting Talent. Dit na overleg met de GMR en de MR. De vakantieperiodes worden afgestemd op het voortgezet onderwijs in onze regio. Zodra de vakantieperiodes voor het nieuwe schooljaar bekend zijn, worden deze in de eerstvolgende nieuwsbrief en op de website vermeld.

De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met het onderstaande vakantierooster voor 2021-2022. Dit voorstel is bekrachtigd door de GMR. Het rooster is conform het voorstel van de rijksoverheid.

Vakantierooster 2021-2022
Herfstvakantie:                  16 t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie:                    25 december 2021 t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie:            19 t/m 27 februari 2022
Goede Vrijdag/Pasen:       15 t/m 18 april 2022
Meivakantie: 25 april t/m vrijdag 6 mei
Hemelvaart:                        26 en 27 mei 2022
Pinksteren:                            6 juni 2022
Zomervakantie:                  16 juli t/m 28 augustus 2022

Overige schoolvrije dagen:
studiedag 8 september 2021
studiedag 11 oktober 2021
vrijdagmiddag 24 december 2021
studiemiddag 15 februari 2022
studiedag 9 mei 2022
studiemiddag 16 juni 2022
vrijdagmiddag 15 juli 2022