Vakantierooster

Ter voorkoming van schoolverzuim wijzen wij alle ouders nadrukkelijk op het vakantierooster. Wij verzoeken alle ouders dringend zich aan dit rooster te houden voor wat betreft het plannen van hun vakanties.

De vakantieregeling wordt vastgesteld door het Bestuur van de Stichting Talent. Dit na overleg met de GMR en de MR. De vakantieperiodes worden afgestemd op het voortgezet onderwijs in onze regio. Zodra de vakantieperiodes voor het nieuwe schooljaar bekend zijn, worden deze in de eerstvolgende nieuwsbrief en op de website vermeld.

De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met het onderstaande vakantierooster voor 2019-2020. Dit voorstel is bekrachtigd door de GMR. Het rooster is conform het voorstel van de rijksoverheid.

Vakantierooster 2019-2020

Herfstvakantie: 21-10-2019 t/m 25-10-2019
Kerstvakantie: 23-12-2019 t/m 03-01-2020
Voorjaarsvakantie: 17-02-2020 t/m 21-02-2020
Paasweekend 10-04-2020 t/m 13-04-2020
Meivakantie: 27-04-2020 t/m 08-05-2020
Hemelvaartweekeinde: 21-05-2020 t/m 22-05-2020
Pinksterweekeinde: 01-06-2020 t/m 02-06-2020
Zomervakantie: 07-07-2020 t/m 14-08-2020


Studiedagen 2019-2020

Donderdagmiddag 06-02-2020 (studiemiddag team)
Maandagmiddag 16-03-2020 (studiemiddag team)
Maandag 11-05-2019 (studiedag team, valt samen met Dwingeldermarkt)
Donderdagmiddag 18-06-2020 (studiemiddag team)
Dinsdag 11-06-2019 (studiedag Stichting Talent-Westerveld, sluit aan op Pinksterweekend)

Tijdens de studiedagen zijn de kinderen op de aangegeven dagdelen vrij. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het organiseren van de opvang van hun kinderen.