Vakantierooster

Ter voorkoming van schoolverzuim wijzen wij alle ouders nadrukkelijk op het vakantierooster. Wij verzoeken alle ouders dringend zich aan dit rooster te houden voor wat betreft het plannen van hun vakanties.

De vakantieregeling wordt vastgesteld door het Bestuur van de Stichting Talent. Dit na overleg met de GMR en de MR. De vakantieperiodes worden afgestemd op het voortgezet onderwijs in onze regio. Zodra de vakantieperiodes voor het nieuwe schooljaar bekend zijn, worden deze in de eerstvolgende nieuwsbrief en op de website vermeld.

De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met het onderstaande vakantierooster voor 2018-2019. Dit voorstel is bekrachtigd door de GMR. Het rooster is conform het voorstel van de rijksoverheid.

Vakantierooster 2018-2019

Herfstvakantie 22-10-2018 t/m 26-10-2018
Kerstvakantie 24-12-2018 t/m 04-01-2019
Voorjaarsvakantie 18-02-2019 t/m 22-02-2019
Paas-/meivakantie 19-04-2019 t/m 03-05-2019
Hemelvaartweekend 30-05-2019 t/m 31-05-2019
Pinksterweekend 10-06-2019
Zomervakantie 15-07-2019 t/m 23-08-2019

Studiedagen
08-10-2018 (middag) Dwingeldermarkt
13-05-2019 (middag) Dwingeldermarkt
11-06-2019 Studiedag Stichting Talent (aansluitend aan Pinksterweekend)

3 studiemiddagen kunnen nog extra worden ingepland. Met dit rooster voldoen we aan de wettelijke urennorm voor kinderen in het basisonderwijs.
Een aantal vakanties wordt door de overheid vastgesteld. Daarbuiten mogen scholen hier vrij mee omgaan, als maar aan de urennorm voldaan wordt. Hierdoor kunnen er verschillen ontstaan tussen scholen. (bijvoorbeeld één of twee weken meivakantie)