Vakantierooster

Ter voorkoming van schoolverzuim wijzen wij alle ouders nadrukkelijk op het vakantierooster. Wij verzoeken alle ouders dringend zich aan dit rooster te houden voor wat betreft het plannen van hun vakanties.

De vakantieregeling wordt vastgesteld door het Bestuur van de Stichting Talent. Dit na overleg met de GMR en de MR. De vakantieperiodes worden afgestemd op het voortgezet onderwijs in onze regio. Zodra de vakantieperiodes voor het nieuwe schooljaar bekend zijn, worden deze in de eerstvolgende nieuwsbrief en op de website vermeld.

Vakantieregeling 2017-2018

De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met het onderstaande vakantierooster voor 2017-2018. Dit voorstel is bekrachtigd door de GMR. Het rooster is conform het voorstel van de rijksoverheid.

Overzicht vakanties 2017 – 2018

Herfstvakantie 21 oktober 2017 t/m 29 oktober 2017
Kerstvakantie 23 december 2017 t/m 7 januari 2018
Voorjaarsvakantie 24 februari 2018 t/m 4 maart 2018
Paasvakantie 30 maart 2018 t/m 2 april 2018
Koningsdag 27 april 2018
Meivakantie 28 april 2018 t/m 6 mei 2018
Hemelvaart 10 mei 2018 t/m 11 mei 2018
Pinksteren 21 mei 2018
Zomervakantie 21 juli 2018 t/m 2 september 2018

 

Studiedagen 2017 – 2018

9 oktober 2017 (hele dag) startbijeenkomst KIVA-implementatie Dwingelermarkt
16 november 2017 (‘s middags) 1e bijeenkomst “kinderen betrekken bij eigen leerproces”
15 januari 2018 (‘s middags) 2e bijeenkomst “kinderen betrekken bij eigen leerproces”
14 maart 2018 (‘s middags) 3e bijeenkomst “kinderen betrekken bij eigen leerproces”
14 mei 2018 bijeenkomst KIVA-implementatie Dwingelermarkt (lang weekend i.c.m. hemelvaart)
22 mei 2018 dinsdag (aansluitend aan pinksterweekend)