Vakantierooster

Ter voorkoming van schoolverzuim wijzen wij alle ouders nadrukkelijk op het vakantierooster. Wij verzoeken alle ouders dringend zich aan dit rooster te houden voor wat betreft het plannen van hun vakanties.

De vakantieregeling wordt vastgesteld door het Bestuur van de Stichting Talent. Dit na overleg met de GMR en de MR. De vakantieperiodes worden afgestemd op het voortgezet onderwijs in onze regio. Zodra de vakantieperiodes voor het nieuwe schooljaar bekend zijn, worden deze in de eerstvolgende nieuwsbrief en op de website vermeld.

De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met het onderstaande vakantierooster voor 2019-2020. Dit voorstel is bekrachtigd door de GMR. Het rooster is conform het voorstel van de rijksoverheid.

Vakantierooster 2019-2020

Herfstvakantie: 21-10-2019 t/m 25-10-2019
Kerstvakantie: 23-12-2019 t/m 03-01-2020
Voorjaarsvakantie: 17-02-2020 t/m 21-02-2020
Paasweekend 10-04-2020 t/m 13-04-2020
Meivakantie: 27-04-2020 t/m 08-05-2020
Hemelvaartweekeinde: 21-05-2020 t/m 22-05-2020
Pinksterweekeinde: 01-06-2020 t/m 02-06-2020
Zomervakantie: 06-07-2020 t/m 14-08-2020

Koningsspelen vrijdag 17 april 2020

Studiedagen 2019-2020

Maandag 11-05-2020 (studiedag team, valt samen met Dwingeldermarkt)
Dinsdag 02-06-2020 (studiedag Stichting Talent-Westerveld, sluit aan op Pinksterweekend)

Tijdens de studiedagen zijn de kinderen op de aangegeven dagdelen vrij. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het organiseren van de opvang van hun kinderen.

Vakantierooster 2020-2021

Herfstvakantie: 12-10-2020 t/m 16-10-2020
Kerstvakantie: 21-12-2020 t/m 01-01-2021
Voorjaarsvakantie: 22-02-2021 t/m 26-02-2021
Paasweekend: 02-04-2021 t/m 05-04-2021
Koningsdag: 27-04-2021
Meivakantie: 03-05-2021 t/m 14-05-2021
Hemelvaartweekeinde: 13-05-2021 t/m 14-05-2021 (in meivakantie)
Pinksteren: 24-05-2021
Zomervakantie: 12-07-2021 t/m 20-08-2021

De Koningsspelen worden georganiseerd op vrijdag 23 april 2021

Studiedagen 2020-2021

Er worden in schooljaar 2020-2021 ook studiedagen voor het team gepland. Deze worden in een later stadium bekend gemaakt.