Schooltijden

Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uur les krijgen over 8 schooljaren. Leerlingen moeten in de eerste 4 schooljaren (onderbouw) ten minste 3.520 uur les krijgen. In de laatste 4 schooljaren (bovenbouw) 3.760 uur. De 240 uur die overblijven, kunnen scholen verdelen over de onderbouw en bovenbouw. Er is geen maximum aantal uren onderwijs per dag. Met onderstaande schooltijden voldoen we aan alle citeria.

Schooltijden

Maandag 8.30 uur – 14.00 uur
Dinsdag 8.30 uur – 14.00 uur
Woensdag 8.30 uur – 14.00 uur
Donderdag 8.30 uur – 14.00 uur
Vrijdag 8.30 uur – 14.00 uur

De leerlingen in groep 1 t/m 2 gaan op vrijdag tot 12.00 uur naar school en zijn ’s middags vrij.

De groepen 1 t/m 3 mogen vanaf 8.20 uur naar binnen. De groepen 4 t/m 8 gaan bij de eerste bel, om 8.25 uur naar de klas. Om 8.30 uur gaat de tweede bel, ten teken dat de lessen beginnen.

Pauze

Alle kinderen hebben halverwege de ochtend een kwartier pauze. In alle groepen wordt de laatste 5 minuten van de lestijd gebruikt om gezamenlijk het meegebrachte fruit en drinken te nuttigen. Uiteraard wordt hier bij de kleutergroepen meer tijd voor vrij gemaakt.
Wij stellen het op prijs wanneer u uw kind alleen een gezonde hap meegeeft, dus geen snoep of koek. Onze voorkeur gaat uit naar fruit of brood.
Om de overgang van groep 2 naar groep 3 iets te versoepelen, hebben de leerlingen in groep 3 tot aan de herfstvakantie ’s ochtends een extra pauze.

Tussen de middag hebben kinderen drie kwartier pauze. Aan het begin van de pauze nuttigen ze hun lunch in hun eigen klas onder begeleiding van de leerkracht. Daarna kunnen ze buiten spelen. Ook hier wordt toezicht door leerkrachten gehouden.