Schoolarts

Veranderde werkwijze jeugdgezondheidszorg (JGZ) op de basisschool

Uw kind is tot het 4de jaar van zijn leven regelmatig op het consultatiebureau geweest(ICARE). Deze jeugdgezondheidszorg wordt vanaf het 4de jaar op de basisschool voortgezet door de jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 4 tot 19 jaar. Uw kind wordt in de basisschool periode twee keer onderzocht; in groep 2 en in groep 7. Dit preventief gezondheidsonderzoek wordt uitgevoerd door de assistente JGZ (GGD Drenthe). De jeugdarts en de jeugdverpleegkundige houden spreekuren op de basisschool. Ouders en leerkrachten kunnen ook zelf een afspraak maken voor het spreekuur. Het spreekuur is bedoeld voor alle kinderen van de basisschool. Vragen over gezicht- gehoor- en groeiproblemen, ontwikkelingsproblemen, gedrag en chronische ziektes kunt u met de jeugdarts bespreken. De jeugdverpleegkundige kan u helpen bij vragen rondom opvoeding, psychosociale problemen, overgewicht, voeding en zindelijkheid. Bij spraak/taalproblemen kan de logopediste worden ingezet.

Spreekuren voor alle kinderen
Het spreekuur is in principe op de eigen basisschool. Het spreekuur is er voor kinderen van alle leeftijden. Als u zelf aanleiding ziet voor een afspraak bij de jeugdarts of verpleegkundige kunt u er terecht. Ook kan het zijn dat op het consultatiebureau al is aangegeven dat een vervolggesprek zal plaatsvinden bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Het spreekuur is gratis en u heeft geen verwijskaart van de huisarts nodig. Ook een leerkracht kan een kind aanmelden voor het spreekuur nadat hij hiervoor toestemming heeft gekregen van de ouders. Met alle gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan.

U kunt zich aanmelden voor het spreekuur via onderstaand telefoonnummer of e-mail adres. Ook voor vragen kunt u hier terecht!

GGD Drenthe,  afdeling JGZ
0592 306 317 op werkdagen tussen 08.00 – 13.00 uur
jgz@ggddrenthe.nl

Schoolmaatschappelijk werk
Soms kunnen ouders en/of school ook vragen hebben m.b.t. tot opvoeding of ontwikkeling waar niet direct een medische oorzaak onder ligt. Mogelijk dat het School Maatschappelijk Werk hier wat in kan betekenen. Het SMW wordt geïnitieerd en gefinancierd vanuit de gemeente en uitgevoerd door Stichting Welzijn Meppel en Westerveld. De Maatschappelijk Werkster heeft spreekuur 1x in de 14 dagen op maandagochtend.