Schoolarts

Veranderde werkwijze jeugdgezondheidszorg (JGZ) op de basisschool

Uw kind is tot het 4de jaar van zijn leven regelmatig op het consultatiebureau geweest(ICARE). Deze jeugdgezondheidszorg wordt vanaf het 4de jaar op de basisschool voortgezet door de jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 4 tot 19 jaar. Uw kind wordt in de basisschool periode twee keer onderzocht; in groep 2 en in groep 7. Dit preventief gezondheidsonderzoek wordt uitgevoerd door de assistente JGZ (GGD Drenthe). De jeugdarts en de jeugdverpleegkundige houden spreekuren op de basisschool. Ouders en leerkrachten kunnen ook zelf een afspraak maken voor het spreekuur. Het spreekuur is bedoeld voor alle kinderen van de basisschool. Vragen over gezicht- gehoor- en groeiproblemen, ontwikkelingsproblemen, gedrag en chronische ziektes kunt u met de jeugdarts bespreken. De jeugdverpleegkundige kan u helpen bij vragen rondom opvoeding, psychosociale problemen, overgewicht, voeding en zindelijkheid. Bij spraak/taalproblemen kan de logopediste worden ingezet.

Spreekuren voor alle kinderen
Het spreekuur is in principe op de eigen basisschool. Het spreekuur is er voor kinderen van alle leeftijden. Als u zelf aanleiding ziet voor een afspraak bij de jeugdarts of verpleegkundige kunt u er terecht. Ook kan het zijn dat op het consultatiebureau al is aangegeven dat een vervolggesprek zal plaatsvinden bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Het spreekuur is gratis en u heeft geen verwijskaart van de huisarts nodig. Ook een leerkracht kan een kind aanmelden voor het spreekuur nadat hij hiervoor toestemming heeft gekregen van de ouders. Met alle gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan.

U kunt zich aanmelden voor het spreekuur via onderstaand telefoonnummer of e-mail adres. Ook voor vragen kunt u hier terecht!

GGD Drenthe,  afdeling JGZ
0592 306 317 op werkdagen tussen 08.00 – 13.00 uur
jgz@ggddrenthe.nl

Schoolmaatschappelijk werk (SMW)
Extra ondersteuning/ Jeugdhulp (onderwijs en hulp)
Het opvoeden van kinderen verloopt doorgaans prima. Soms met hulp en ondersteuning van familie, vrienden of buren. Maar als het even niet lukt, u heeft een vraag of ondersteuning nodig bij de opvoeding dan kunt u terecht bij het schoolmaatschappelijk werk.

Het Schoolmaatschappelijk Werk biedt professionele hulp aan kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar en hun ouders bij het omgaan met of het oplossen van verschillende problemen. Het inschakelen van de schoolmaatschappelijk werker gebeurt meestal in overleg met de leerkracht of IB-er, maar als het nodig is kunnen ouders ook rechtstreeks contact opnemen met het schoolmaatschappelijk werk. De gesprekken kunnen in overleg met u op school of thuis plaatsvinden. Het schoolmaatschappelijk werk heeft een beroepsgeheim en verstrekt geen informatie zonder uw toestemming (tenzij er ernstige zorgen zijn over de veiligheid). Bovendien heeft u altijd recht de eigen gegevens in te zien.

Een kortdurend traject met het schoolmaatschappelijk werk kan voldoende zijn om weer vooruit te kunnen. In sommige situaties is een langere of een intensievere vorm van hulp nodig. Het schoolmaatschappelijk werk werkt nauw samen met het sociaal domein van de gemeente. Zij kunnen u adviseren of aanmelden bij de gemeente (afdeling Jeugd) voor andere passende (meer specialistische) Jeugdhulp.

Contactgegevens schoolmaatschappelijk werk
De school Maatschappelijk werker is op maandag aanwezig.
U kunt binnenlopen, bellen of mailen.

Contact gegevens SMW
Melissa Jansma
06 22 43 63 72
m.jansma@welzijnmw.nl