Schoolgids en schoolreglement

Sinds 1996 is de schoolgids een verplicht document op iedere school. Het doel van de schoolgids is te zorgen voor goede informatievoorziening naar de huidige ouders en mogelijk toekomstige ouders. Naast heel veel organisatorische informatie kan de school tevens in de schoolgids aangeven volgens welke uitgangspunten er gewerkt wordt en wat belangrijke ontwikkelingspunten zijn in de komende jaren.

Deze schoolgids is samengesteld door de directie en het team van de Burg. W.A. Storkschool en heeft goedkeuring gekregen van de medezeggenschapsraad. Voor wat betreft de indeling zijn grotendeels de richtlijnen aangehouden, zoals die door de overheid in de onderwijsgids worden aangegeven.
Wij willen in deze schoolgids graag duidelijk maken wat (toekomstige) ouders en leerlingen van onze school mogen verwachten en wat wij verwachten van hen. Heeft u suggesties ten aanzien van de inhoud van de schoolgids, dan vernemen wij die graag van u.

Schoolgids 2023-2024

Informatieboekje 2023-2024

Naast een schoolgids hebben we ook een schoolreglement. Dit reglement is opgesteld als spelregelboekje voor alle gebruikers van de school.

Schoolreglement-Storkschool