De school
De siepel
Thema aankleding
Thema aankleding
Voorjaar
Creativiteit
Spelen
Techniek en constructie
Ontdekkend leren
Onderzoeken
Thema's
Project Onderwijs
De omgeving
De natuur in de klas
Creatief denken

OBS Burg. W.A. Storkschool

De Burgemeester W.A. Storkschool is de openbare school in Dwingeloo. Ongeveer 220 kinderen uit Dwingeloo en omgeving geven samen met een schoolteam van 22 personen, kleur aan onze school.

Sinds schooljaar 2016-2017 zijn we gehuisvest in het prachtige kindcentrum “De Twingel” naast de unieke sportaccommodatie van Dwingeloo. In kindcentrum “De Twingel” wordt naast onderwijs ook voor- en naschoolse opvang geboden. Deze locatie biedt ons een gebouw dat de verbinding tussen School, Buurt en Sport verder versterkt.

We bieden op onze school een stevige basis in taal- en rekenonderwijs. Daarnaast kenmerkt ons aanbod voor de wereldoriëntatie vakken (aardrijkskunde, verkeer, cultuurgeschiedenis, natuur en techniek) en Engels zich door een projectmatige aanpak. Door vakken niet gescheiden maar geïntegreerd aan te bieden, leren kinderen in samenhang. Hierdoor krijgt het geleerde meer betekenis.

Met KiVa, een schoolbreed programma, worden de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen gestimuleerd. Zo verbeteren we samen de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school.

We zijn er trots op dat we samenwerken met de Bibliotheek op School. De kinderboeken van de bibliotheek van Dwingeloo staan toch maar mooi bij ons in de hal! Wij houden van (voor)lezen en dragen dat uit. We willen kinderen stimuleren om te lezen, op school én thuis. We krijgen daarvoor hulp van enthousiaste bieb-ouders en van de leesconsulent van Bieb op School en zo komt er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school.

 

bieb op school

Het team van de Burgemeester W.A. Storkschool heet u van harte WELKOM!

 

Activiteiten

Volgende OUD PAPIER aktie:

Let op:
Dinsdag 14 februari
is het volgende moment waarop het oud papier wordt opgehaald in de kern en de buitengebieden van Dwingeloo.
Het papier graag uiterlijk 18.00 uur goed verpakt langs de weg zetten.

Volgende data:
dinsdag 21 maart 2023

 

Laatste nieuws

Sint en Piet op de Twingel
Vol verwachting klopten alle harten van de kinderen en stiekem vast ook die van de papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en andere belangstellenden. Ze stonden in groten getale te wachten op het schoolplein. Zou de goede Sint wel komen? Het duurde best wel een poosje, totdat in de verte de sirene van de brandweer klonk. Dichterbij kwam het geluid en met zwaailichten aan, stopte de brandweerauto voor bij de Twingel. Wat een verrassing, Sinterklaas stapte uit de wagen. Het feest kon beginnen!Een heerlijke boswandeling. Gewapend met een eierdoos voor de natuurbingo konden de schatten uit de natuur worden bewaard .

Zonsverduistering
Met speciale brillen naar de zonsverduistering te kijken. Wat bijzonder!!

Project Bos Natuurlijk
De kinderen van de groepen 8 hebben na
weken voorbereiding hun presentaties mogen geven over
het project Bos Natuurlijk. Het was geweldig!