Oud papier

De stichting ouderraad Burg. W.A. Storkschool houdt de vrijwillige ouderbijdrage zo laag mogelijk. Om toch alle activiteiten te kunnen bekostigen, wordt er 10x per jaar een oudpapieractie georganiseerd. We doen dit in de dorpskern, maar ook in het buitengebied. Hieronder vallen onder meer: Westeinde, Honingvlaken, Stroovledder, Eemster, Leggeloo, Dievenbrug, Geeuwenbrug, Holtien, Vorrelvenen en Boterveen.

De acties worden vrijwel altijd op een dinsdagavond gepland. Het papier moet dan uiterlijk om 18.00 uur langs de weg worden gezet. (Er zijn uitzonderingen op dit rooster)
Om het oud papier op te halen, doet de ouderraad een beroep op de ouders van alle leerlingen om minimaal één maal per jaar te assisteren.

Rooster oud papieracties augustus t/m december 2021

Dinsdag 28 september 2021

Dinsdag 2 november 2021

Dinsdag 14 december 2021