Oud papier

De stichting ouderraad Burg. W.A. Storkschool houdt de vrijwillige ouderbijdrage zo laag mogelijk. Om toch alle activiteiten te kunnen bekostigen, wordt er 11x per jaar een oudpapieractie georganiseerd. We doen dit in de dorpskern, maar ook in het buitengebied. Hieronder vallen onder meer: Westeinde, Honingvlaken, Stroovledder, Eemster, Leggeloo, Dievenbrug, Geeuwenbrug, Holtien, Vorrelvenen en Boterveen.

De acties worden altijd op een dinsdagavond gepland. Het papier moet dan uiterlijk om 18.00 uur langs de weg worden gezet.

Data oud papieracties 2019-2020

Maandag 26 augustus 2019
Dinsdag 17 september 2019
Dinsdag 15 oktober 2019
Dinsdag 19 november 2019
Maandag 16 december 2019

Om het oud papier op te halen doet de ouderraad een beroep op de ouders van alle leerlingen om minimaal één maal per jaar te assisteren. Hiertoe is onderstaand rooster opgesteld.

Rooster oud-papieractie 2019

Rooster oud-papieractie 2020