Oud papier

De stichting ouderraad Burg. W.A. Storkschool houdt de vrijwillige ouderbijdrage zo laag mogelijk. Om toch alle activiteiten te kunnen bekostigen, wordt er 6x per jaar een oudpapieractie georganiseerd. We doen dit in de dorpskern, maar ook in het buitengebied. Hieronder vallen onder meer: Westeinde, Honingvlaken, Stroovledder, Eemster, Leggeloo, Dievenbrug, Geeuwenbrug, Holtien, Vorrelvenen en Boterveen.

De acties worden altijd op een dinsdagavond gepland. Het papier moet dan uiterlijk om 18.00 uur langs de weg worden gezet.

Data oud papieracties 2017-2018

19 september 2017
21 november 2017
16 januari 2018
20 maart 2018
15 mei 2018
10 juli 2018

Om het oud papier op te halen doet de ouderraad een beroep op de ouders van alle leerlingen om minimaal één maal per jaar te assisteren. Hiertoe is onderstaand rooster opgesteld.
inroostering oud papier Storkschool schooljaar 2017-2018