Oud papier

De stichting ouderraad Burg. W.A. Storkschool houdt de vrijwillige ouderbijdrage zo laag mogelijk. Om toch alle activiteiten te kunnen bekostigen, wordt er 11x per jaar een oudpapieractie georganiseerd. We doen dit in de dorpskern, maar ook in het buitengebied. Hieronder vallen onder meer: Westeinde, Honingvlaken, Stroovledder, Eemster, Leggeloo, Dievenbrug, Geeuwenbrug, Holtien, Vorrelvenen en Boterveen.

De acties worden altijd op een dinsdagavond gepland. Het papier moet dan uiterlijk om 18.00 uur langs de weg worden gezet.

Data oud papieracties 2020

Dinsdag 21 januari 2020
Dinsdag 11 februari 2020
Dinsdag 10 maart 2020
Dinsdag 14 april 2020
Dinsdag 19 mei 2020
Dinsdag 23 juni 2020

Dinsdag 18 augustus 2020
Dinsdag 15 september 2020
Dinsdag 20 oktober 2020
Dinsdag 17 november 2020
Dinsdag 15 december 2020

Om het oud papier op te halen doet de ouderraad een beroep op de ouders van alle leerlingen om minimaal één maal per jaar te assisteren. Hiertoe is onderstaand rooster opgesteld.

Rooster oud-papieractie 2020