Oud papier

De stichting ouderraad Burg. W.A. Storkschool houdt de vrijwillige ouderbijdrage zo laag mogelijk. Om toch alle activiteiten te kunnen bekostigen, wordt er 11x per jaar een oudpapieractie georganiseerd. We doen dit in de dorpskern, maar ook in het buitengebied. Hieronder vallen onder meer: Westeinde, Honingvlaken, Stroovledder, Eemster, Leggeloo, Dievenbrug, Geeuwenbrug, Holtien, Vorrelvenen en Boterveen.

De acties worden altijd op een dinsdagavond gepland. Het papier moet dan uiterlijk om 18.00 uur langs de weg worden gezet.

Data oud papieracties 2020

Dinsdag 17 november 2020
Dinsdag 15 december 2020

Om het oud papier op te halen doet de ouderraad een beroep op de ouders van alle leerlingen om minimaal één maal per jaar te assisteren.

Oud Papier Actie: dinsdag 17 november 2020

Hiervoor zijn de volgende families ingeroosterd om te helpen : Fam. Smit (Kian), Fam. Smit (Lenn), Fam. Smits, Fam. Spijkers, Fam. Staats, Fam. van der Straten, Fam. Stuivenberg, Fam. van Triest (Fayén), Fam. van Triest (Nora) Reserves: Fam. van Veen (Stijn), Fam. van der Veen (Thijs)

We starten om 18.00 uur vanaf de parkeerplaats bij school.

Indien u niet kunt helpen dan graag zelf even met iemand ruilen of iemand vragen die als reserve op de lijst staat. Hiervoor kunt u het rooster gebruiken die in deze gids en op de website van de school (onder het kopje oud papier) staat. Dit graag even doorgeven aan Geesje Barels 06- 44732793 of Renate Venema 06-51977023.

 

Oud Papier Actie:  dinsdag 15 december

Hiervoor zijn de volgende families ingeroosterd om te helpen: Fam.van der Veen (Toby), Fam. Veldhuis, Fam. van Veldhuizen(Féline), Fam. Veldhuizen (Noud), Fam. Venema, Fam. Versluis, Fam. Vos (Isa), Fam. Vos (Stan), Fam. Vranken  Reserves: Fam.de Vries(Ilse), Fam. de Vries(Roald)

We starten om 18.00 uur vanaf de parkeerplaats bij school.

Indien u niet kunt helpen dan graag zelf even met iemand ruilen of iemand vragen die als reserve op de lijst staat. Hiervoor kunt u het rooster gebruiken die in de gids en op de website van de school (onder het kopje oud papier) staat. Dit graag even doorgeven aan Geesje Barels 06- 44732793 of Renate Venema 06-51977023.