Oud papier

De stichting ouderraad Burg. W.A. Storkschool houdt de vrijwillige ouderbijdrage zo laag mogelijk. Om toch alle activiteiten te kunnen bekostigen, wordt er 10x per jaar een oudpapieractie georganiseerd. We doen dit in de dorpskern, maar ook in het buitengebied. Hieronder vallen onder meer: Westeinde, Honingvlaken, Stroovledder, Eemster, Leggeloo, Dievenbrug, Geeuwenbrug, Holtien, Vorrelvenen en Boterveen.

De acties worden vrijwil altijd op een dinsdagavond gepland. Het papier moet dan uiterlijk om 18.00 uur langs de weg worden gezet. (Er zijn uitzonderingen op dit rooster)
Om het oud papier op te halen, doet de ouderraad een beroep op de ouders van alle leerlingen om minimaal één maal per jaar te assisteren.

Rooster oud papier januari t/m december 2021:

Dinsdag 12 januari 2021

Dinsdag 16 februari 2021

Dinsdag 23 maart 2021

MAANDAG 26 april 2021

Dinsdag 1 juni 2021

Dinsdag 6 juli 2021

Dinsdag 31 augustus

Dinsdag 28 september

Dinsdag 2 november

Dinsdag 14 december