Drents VerkeersveiligheidsLabel (DVL)

Onze school is sinds september 2009 in het bezit van het kwaliteitskeurmerk van het Drents VerkeersveiligheidsLabel.
In 2022 heeft een herindicatie plaatsgevonden. Het Drents VerkeersveiligheidsLabel is met drie jaar verlengd.
We voldoen aan de criteria die van toepassing zijn op het label:
– Het maken van een jaarlijks activiteitenplan verkeersveiligheid.
– Het verankeren van verkeerseducatie in alle groepen.– Het uitvoeren van het theoretische- en praktische verkeersexamen.
– De zorg voor een veilige schoolomgeving en veilig verkeersgedrag.
– De ouders participeren in de verkeersveilige school.

Enkele van de verkeersactiviteiten zijn:
– verkeersexamen (theoretisch en praktisch) gr 7 en 8
– fietscontrole gr 3-8
– dode hoek – de vrachtwagen gr 8
– Op de fiets naar het Beleefpark gr 4, 5, 6, 7 en 8
– ANWB Streetwise
– Fietsen naar de kampbestemming (en op kamp) gr 7 en 8

 

 

 

 

Verkeersouders

De verkeersouders hebben als belangrijke taak zich in te zetten om de veiligheid in het verkeer van schoolgaande kinderen te vergroten. Dit doen zij o.a. door het organiseren van het verkeersexamen en de fietscontrole.

Voor beleidsmatige zaken is er overleg met de directie en voor lesactiviteiten met de verkeerscommissie die bestaat uit een personeelslid.

Via de nieuwsbrief en de website wordt u geïnformeerd over verkeer en verkeersveiligheid.

Onze verkeersouder is: